Steun onze vereniging

Op 21 januari 1956 werd op initiatief van het toenmalige fanfarebestuur van Fanfare De Maasgalm Elsloo en haar beschermheer Mr. Egidius Meijer, destijds burgemeester van Elsloo, een supportersclub opgericht, die als een zelfstandige vereniging ten dienste van de fanfare functioneert. 

Doel

Het doel werd vastgelegd in het verenigingsreglement met de woorden: “Het ondersteunen van de plaatselijke fanfare met name “De Maasgalm”. In artikel 2 werd om schreven hoe dit doel werd nagestreefd:
1) Financiële steun;
2) Aankoop instrumenten;
3) Alle andere middelen, welke het bestuur daartoe dienstig acht. 

Om de verbondenheid met de fanfare nogmaals aan te geven werd in het verenigingsreglement opgenomen dat: “Bij ontbinding van de vereniging het kassaldo en de bezittingen door het bestuur worden overgedragen aan fanfare “De Maasgalm” of indien dit niet mogelijk is aan een andere plaatselijke muziekvereniging.” 

Eerste Bestuur

Er werd een bestuur gevormd met als eerste voorzitter de heer Mathieu Alberigs Sr., later voorzitter van de fanfare, die werd opgevolgd door medeoprichter de heer Jacob Penders, die voorzitter bleef tot oktober 1990. De contributie voor de leden werd vastgesteld op ƒ 6,00 per jaar. De contributie werd in de eerste jaren met 50 cent per maand door de bestuursleden bij de leden aan huis geïnd. 

Actueel bestuur

Op 1 december 1988 werd op verzoek van het oude bestuur een nieuw bestuur gevormd. Tevens werd de vereniging ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel. 

Het huidige bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: dhr. Frans Stassen, Julianastraat 20, 6181 GR Elsloo;
Secretaris & penningmeester: dhr. Chrit Everaers, Stationsstraat 79, 6181 AE Elsloo;
Mevr. Elisabeth Vankan – Vranken, Burg. Moberstraat 1, 6181 CB Elsloo;
Mevr. Wies Coumans – Janssen, Stationsstraat 94, 6181 AK Elsloo;
Mevr. Antoinette Knoben – Vaessen, Aan de Gellik 2, 6181 JV Elsloo;

Het Bestuur int de contributies van de supporters, beheert de gelden en bepaalt in overleg met het bestuur van de fanfare de besteding hiervan. Daarnaast ondersteunt het bestuur activiteiten en evenementen georganiseerd door de Fanfare. 

Contributie

De contributie is vrij. Draagt u € 10,00 bij, dan is dit net zo welkom als € 100,00 per jaar.

Supporter worden

U kunt supporter worden door u aan te melden bij een van de hierboven genoemde bestuursleden. Aanmelden kan ook door storting op bankrekening NL52RBRB0900867973. t.n.v. Maasgalmvrienden Elsloo, onder vermelding van “contributie, naam en adres”. 

Sponsor Kliks

Tegenwoordig worden veel dingen online gekocht. Ook daarbij kunt u onze vereniging heel makkelijk steunen. Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan onze vereniging zonder dat het jou een cent extra kost!

Bestel bijvoorbeeld online een pizza via Takeaway/Thuisbezorgd en De Maasgalm ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Via de categorieën boven in het menu kan je tevens bij diverse webwinkels als Bol.com, Coolblue, Booking.com en Expedia bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan automatisch naar ons. En nogmaals, het kost je niets extra!

Stel je eens voor wanneer alle leden, supporters en overige betrokkenen dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die De Maasgalm een warm hart toedragen.

Hoe dan?

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van de vereniging. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, jij betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com De Maasgalm een commissie uit en profiteren wij hier direct van!

Wat moet ik doen?

Ga naar de website www.sponsorkliks.com. Als eerste krijg je dan de vraag wie je wilt sponsoren: vul in Fanfare De Maasgalm. Vervolgens kun je de winkel of categorie ingeven welke je zoekt, of scrol door de webshops heen die onder elkaar staan. Als je dan bij een aangesloten webshop een bestelling plaatst, gaat de rest vanzelf. (Belangrijk: De Maasgalm ziet niet wie wat waar besteld, zij ontvangt alleen de commissie.