Opleiding

Wij richten ons op alle mogelijke leeftijden:
* Peuters & kleuters
* Kinderen van de basisschool
* Volwassenen

Peuters
Ook dit voorjaar organiseert Fanfare De Maasgalm in samenwerking met Maatspel (docente Eveline Arnold) een volgende cursus Muziek op Schoot/Peutermuziek, die -bij voldoende aanmelding- zal starten op zaterdag 23 maart 2024.

De lessen vormen een laagdrempelige manier om spelenderwijs kennis te maken met de wereld van muziek. Samen muziek maken helpt om een sterke band met je kind op te bouwen. Bovendien is muziek een leuk instrument in de ontwikkeling van taal, motoriek en sociaal-emotionele en sensorische vaardigheden. Een ‘Muziek op Schoot’-activiteit speelt in op de natuurlijke interesse voor muziek bij jonge kinderen, en gaat uit van het samenspel tussen ouder en kind. Plezier motiveert de kinderen en zo stappen ze in het muzikale ontwikkelingsproces.

Wanneer? Op zaterdagochtend. Cursusdata zijn 23, 30 maart, 06, 13, 27 april (20 april niet) en 04 mei.

Hoe laat? Van 10:30 uur tot 11:15 uur.

Waar? Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo

Kosten? € 45 voor 6 lessen

Aanmelden of vragen? Stuur een e-mail aan peutermuziek@maasgalm.nl en er wordt contact met u opgenomen.


Kinderen van de basisschool
Dit jaar is in groep 6 van de basisscholen in Elsloo gestart met het MusicKids-project. Deze leerlingen krijgen gedurende 3 maanden de gelegenheid om een muziekinstrument te leren bespelen onder leiding van een professioneel team. Ze kiezen vervolgens een instrument uit: trompet, bugel of slagwerk. Voor de zomervakantie werd het ingestudeerde ten gehore worden gebracht samen met onze fanfare. Dit nieuwe schooljaar is dit project opnieuw gestart en donderdag 15 december j.l. werd dit in het Maaslandcentrum afgesloten met een concertje samen met onze fanfare. Wil uw kind hierna meedoen met het blazers- of slagwerkorkest? Stuur een e-mail aan opleiding@maasgalm.nl en wij sturen u het aanmeldformulier toe.

Volwassenen
Onder de naam Nieuw Talent Orkest hebben we volwassenen de kans geboden om op een laagdrempelige wijze (met of zonder muzikale ervaring) een blaas- of slagwerkinstrument te bespelen. Het accent ligt vooral op het plezier om dit samen te doen, maar ook op het sociale aspect wat minstens zo belangrijk is als de muzikale prestatie. Het kant en klare pakket van Guus Pieksma & Annewiep Bloem van Nij Talint Orkest hebben ons hierbij geholpen. We begonnen zondag 09 oktober j.l. Na 10 repetities, die werden ondersteund door de ervaren muzikanten uit onze fanfare zullen wij samen een slotconcert geven op zaterdag 10 december a.s. om 20:00 uur in het Maaslandcentrum.