Opleiding

Wij richten ons op alle mogelijke leeftijden:
* Peuters & kleuters
* Kinderen van de basisschool
* Volwassenen

Peuters
In samenwerking met MuziMix (Eveline Arnold en Kirsten Scheffel) zijn we 17 september 2022 gestart met de eerste cursus Muziek op Schoot (peutermuziek) in het Maaslandcentrum. Dit was zo goed bevallen, dat inmiddels de vierde cursus van start gaat op 28 oktober 2023.
De lessen vormen een laagdrempelige manier om spelenderwijs kennis te maken met de wereld van muziek. Samen muziek maken helpt om een sterke band met je kind op te bouwen. Bovendien is muziek een leuk instrument in de ontwikkeling van taal, motoriek en sociaal- emotionele en sensorische vaardigheden. Een “Muziek op Schoot”- activiteit speelt in op de natuurlijke interesse voor muziek bij jonge kinderen, en gaat uit van het samenspel tussen ouder en kind. Plezier motiveert de kinderen en zo stappen zij in het muzikale ontwikkelingsproces.

Dus: vanaf zaterdag 28 oktober, 6 weken in de ochtend van 09:30 uur tot ca. 10:15 uur in het Maaslandcentrum. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we een tweede groep faciliteren. De kosten zijn € 40,= voor 6 lessen.


Voor meer informatie stuur een e-mailtje aan peutermuziek@maasgalm.nl en er wordt contact met u opgenomen.

Kleuters
In samenwerking met muziekpedagoge Daphne bieden wij vanaf 11 januari 2023 een cursus Kleutermuziek aan. Zoals de naam al aangeeft, bestaat de doelgroep uit kinderen van 4 t/m 6 jaar.
De lessen Kleutermuziek zijn een logisch vervolg op de cursus Muziek op Schoot/Peutermuziek die wij sinds afgelopen september aanbieden. Eerdere deelname aan een cursus Peutermuziek is echter geen vereiste.
Tijdens de kleutermuzieklessen ‘De Muziekregenboog’, leren de kinderen spelenderwijs de beginselen van muziek. Samen bewegen we op muziek, waarbij er aandacht is voor ritme & dynamiek. Samen maken we muziek met klein percussie materiaal. Samen zingen we bekende én onbekende liedjes. Maar we maken vooral samen plezier door het aanbod van verschillende muzikale activiteiten, ondersteund met beweging & verschillende materialen die de motoriek van de kinderen stimuleert. Muziek helpt in de ontwikkeling van taal, motoriek, sociaal-emotionele en sensorische vaardigheden.
De cursus bestaat uit 10 lesweken waarin de kinderen 45 minuten, van 13:00 tot 13:45 uur op avontuur gaan in de wereld van muziek voor € 70,=. De cursus start 11 januari 2023. Locatie is het Maaslandcentrum, Burgemeester Maenenstraat 45 in Elsloo. Wilt u uw kind aanmelden of heeft u vragen? Stuur een e-mail aan kleutermuziek@maasgalm.nl en er wordt contact met u opgenomen.

Kinderen van de basisschool
Dit jaar is in groep 6 van de basisscholen in Elsloo gestart met het MusicKids-project. Deze leerlingen krijgen gedurende 3 maanden de gelegenheid om een muziekinstrument te leren bespelen onder leiding van een professioneel team. Ze kiezen vervolgens een instrument uit: trompet, bugel of slagwerk. Voor de zomervakantie werd het ingestudeerde ten gehore worden gebracht samen met onze fanfare. Dit nieuwe schooljaar is dit project opnieuw gestart en donderdag 15 december j.l. werd dit in het Maaslandcentrum afgesloten met een concertje samen met onze fanfare. Wil uw kind hierna meedoen met het blazers- of slagwerkorkest? Stuur een e-mail aan opleiding@maasgalm.nl en wij sturen u het aanmeldformulier toe.

Volwassenen
Onder de naam Nieuw Talent Orkest hebben we volwassenen de kans geboden om op een laagdrempelige wijze (met of zonder muzikale ervaring) een blaas- of slagwerkinstrument te bespelen. Het accent ligt vooral op het plezier om dit samen te doen, maar ook op het sociale aspect wat minstens zo belangrijk is als de muzikale prestatie. Het kant en klare pakket van Guus Pieksma & Annewiep Bloem van Nij Talint Orkest hebben ons hierbij geholpen. We begonnen zondag 09 oktober j.l. Na 10 repetities, die werden ondersteund door de ervaren muzikanten uit onze fanfare zullen wij samen een slotconcert geven op zaterdag 10 december a.s. om 20:00 uur in het Maaslandcentrum.