Fanfare

Geschiedenis

Fanfare de Maasgalm is opgericht op 1 november 1898 in Elsloo. De vereniging bestaat uit een fanfare, een drumband en een jeugdorkest. De Maasgalm is een vereniging die diep geworteld is in de Elslose gemeenschap. Zo’n 35 actieve muzikanten vinden wekelijks hun ontspanning tijdens en na de repetitie. Met regelmaat verzorgt de vereniging optredens van uiteenlopende aard in en buiten Elsloo. 

Onze provincie is van oudsher een regio met een bloeiende muziekcultuur. Toen de economie na 1880 aantrok, de arbeiders enige tijd voor hobby’s kregen en het verenigingswezen op allerlei terrein sterk toenam, kwamen er dan ook steeds meer muziekgezelschappen. Vaak koos men voor een fanfare, omdat de bezetting en het ledenaantal wat kleiner kon blijven dan bij een harmonie en dat paste meestal beter bij een klein dorp. Rond circa 1850 is er reeds een vermelding van deelname van een fanfare uit Elsloo aan een muziekfestival, maar deze vereniging lijkt ter ziele te zijn gegaan. Een doorgaande lijn is echter niet gevonden; het meest waarschijnlijk is dat de fanfare is voortgekomen uit het zangkoor De Maasgalm. In verscheidene naburige dorpen heeft een dergelijke omzetting van koor in instrumenteel muziekgezelschap ook plaats gehad. Het initiatief in Elsloo kwam van de toenmalige burgemeester J.L. van Mulken en de heren H. van Hees en C. Smeets, die vanaf het eerste begin tot 1902 het voorzitterschap en het secretariaat op zich namen. (Het is niet bekend of zij deze functies eerder in het koor vervulden.) 

De Oprichting

Als oprichtingsdatum staat in de notariële akte 1 november 1898 vermeld; na een jaar telde het gezelschap 39 muzikanten. Voor de oprichting van de fanfare werd hulp ingeroepen van “het kasteel” , waar de familie Jurgens woonde. Frans Jurgens, de tweede zoon van het gezin, aanvaardde het beschermheerschap. Deze functie bleef lange tijd in de familie, want Frans‘ jongste zuster, mevrouw Leodina Anna Dutilh Jurgens, is later beschermvrouwe geweest. De familie gaf allereerst een flinke bijdrage, zodat de eerste instrumenten konden worden aangeschaft en aan leden die zelf een instrument kochten, werd een bijdrage gegeven. Tot in de jaren 50 kon de fanfare gebruik maken van één van de bijgebouwen van het kasteel. ‘s Zomers kon men repeteren in het kasteelpark, dat toen niet voor publiek toegankelijk was. De fanfare was dus een feit: een vereniging met een flink aantal leden, instrumenten, repetitielokaal en een dirigent. 

Concoursresultaten

Ingedeeld in de superieure afdeling (actueel Eerste Divisie) sinds 1937

19551ste prijs met lof330 puntenBorn
Landskampioen339 puntenLeiden
19561ste prijs met lof328 puntenBerg aan de Maas
Landskampioen324 puntenAmsterdam
19571ste prijs met lofBree
1ste prijs met lof357 puntenGeleen
Landskampioen339 puntenValkenburg
19581ste prijs310 puntenW.M.C. Kerkrade
1ste prijs met lof343,5 puntenStramproy
19641ste prijs met lof330,5 puntenMeers
Landskampioen334 puntenBreda
19701ste prijs met lof325,5 puntenLimmel
19761ste prijs307,5 puntenMelick
19811ste prijs311 puntenRoggel
19861ste prijs316,5 puntenHorn
19871ste prijs met lof324 puntenEtten-Leur
19911ste prijs315,5 puntenMaasbracht
19971ste prijs met lof328 puntenVenlo
20021ste prijs84 puntenRoermond
1ste prijs88,67 puntenKudelstaart
20071ste prijs met lof91,25 puntenVenlo
2008Landskampioen92,17 puntenArnhem
20131ste prijs88 puntenW.M.C. Kerkrade
20191ste prijs met lof93,92 puntenRoermond