Drumband

Ontstaan

Vanuit de jeugdbeweging ontstond in de zestiger jaren de drumband “St. Maarten”. Zowel bestuurlijk als uitvoerend was er al enige tijd een samenwerking van deze band met de fanfare.  

In maart 1967 werd in een gecombineerde bestuursvergadering besloten, dat De Maasgalm de drumband helemaal zou overnemen. De twee nog actieve dames bestuursleden namen zitting in het Maasgalm-bestuur tot medio 1969. De toenmalige instructeur, de heer F. Pisters uit Beek, behield zijn functie. 

Het aantal spelers fluctueerde sterk en men moest ook af en toe een nieuwe repetitieruimte zoeken. Tussen 1976 en 1982 schijnt de drumband op een zeer laag pitje te hebben gestaan. In 1982 werd zij als het ware weer heropgericht. Guus Thijssen werd de nieuwe instructeur. Korte tijd later werd J. Hardy als eerste tambour-maître aangesteld. Op 21 april 1985 trad de drumband tijdens een festival te Berg aan de Maas voor het voetlicht onder leiding van Jan de Kleijn. 

Groei en ontwikkeling

Toen begin jaren ’90 van de vorige eeuw de muziek voor drumbands en slagwerkensembles zich snel begon te ontwikkelen, bleef de drumband niet achter. Reeds in de periode onder leiding van Frank Zaunbrecher en later Roy van Wersch werd het arsenaal aan instrumentarium dat gebruikt werd steeds uitgebreider; een ontwikkeling die tot op de dag van vandaag voortduurt. Naast het traditionele slagwerk dat de drumband bij haar straatoptredens gebruikt beschikt men inmiddels over onder meer pauken, melodisch slagwerk, een drumstel en een grote diversiteit aan slagwerkinstrumenten. 

Na het vertrek van Roy van Wersch nam het ledenaantal sterk en na een korte periode met Chris Luijten als instructeur waren er nog slechts vier leden over. Nadat Chris Luijten vertrok, leidde toenmalig tambour-maître Ivo van der Bijl een tijdje de repetities. 

In 1994 kwam de muzikale leiding in handen van Jo Hanssen uit Sittard, en sindsdien nam het niveau en het ledental weer gestaag toe. Onder Jo’s vakkundige en bevlogen leiding deed de drumband mee aan een tweetal concoursen van de L.B.T.; de eerste keer werd een ruime eerste prijs gehaald, de tweede keer zelfs een eerste prijs met promotie, waarna deelname aan de Limburgse Kampioenschappen volgde. Hier eindigde de drumband, met haar zeer jeugdige bezetting, uiteindelijk als tweede in haar afdeling. Tevens vond in 2003 een groot slagwerkspektakel plaats in de Schouwburg in Sittard. 

In deze periode functioneerde Timothy Geilen enige jaren als tambour-maître. Bij het St. Caeciliafeest in 2010 droeg hij de tambour-maîtrestok over aan Ron Schumans. 

Jo heeft maar liefst 15 jaar lang de dirigeerstok gezwaaid. Na een paar kortere aanstellingen, kwam de drumband enkele maanden voor het nieuwjaarsconcert van 2011 zonder instructeur te zitten, waarop Timothy Geilen aanbood om als interim-instructeur op te treden. Ondanks de korte voorbereiding werd het optreden een groot succes, en na een proefperiode kreeg Timothy een vaste aanstelling. 

Sindsdien groeide het aantal leden en het niveau van de drumband weer aan tot een groep van ca. 15 veelal jonge muzikanten. Een ensemble dat een uitdaging niet uit de weg ging; zo werd op 1 december 2012 onder de naam “Drumming Factory” een spetterende show weggegeven met alle facetten van moderne percussie, evenals toneel en zang.

Ook werd regelmatig de samenwerking opgezocht met andere muziekgezelschappen. 

De corona tijd heeft onze drumband helaas geen goed gedaan. We zoeken naarstig naar nieuwe leden en naar een nieuwe instructeur.

Meld je aan!