Dirigenten

Guido Swelsen

Guido Swelsen werd geboren op 15 juni 1968 in Puth. Zijn eerste muzikale stappen zette hij dan ook bij de Kon. Fanfare St. Caecilia aldaar. Na een muziekschoolperiode vervolgde hij zijn studie aan het Conservatorium in Maastricht. Zijn hoofdvakken waren slagwerk en HaFa-directie, met als bijvakken piano en trompet. In 1992 en 1994 behaalde hij achtereenvolgens de diploma’s D.M. en U.M. Slagwerk. Nadat hij in 1991 zijn praktijkdiploma HaFa had afgerond, behaalde hij in 1995 zijn Groot-HaFa-diploma waarbij hij de toenmalige “Johan Willem Frisokapel” in Assen dirigeerde. Als een van de hoogtepunten won hij op het W.M.C. in 2001 tijdens de internationale dirigentenwedstrijd  de zilveren dirigeerstok, waarbij hij in de finale de “Marinierskapel der Koninklijke Marine” dirigeerde. Naar aanleiding daarvan volgde hij ook nog enkele jaren les bij de bekende dirigent Jan Cober uit Thorn. In augustus 2003 nam hij met succes deel aan een internationale dirigentencursus bij het “Rundfunk Blaser Orchester” in Leipzig, alwaar hij zijn eerste contract kreeg als gastdirigent bij dit eerder genoemde orkest. December 2003 dirigeerde hij het harmonieorkest van “the Royal Northern College of Music” uit Manchester, Groot Brittanië, tijdens de internationale dirigentencursus van het W.M.C. Momenteel is hij als dirigent verbonden aan Fanfare “De Maasgalm” Elsloo (waarmee hij in 2008 het Landskampioenschap behaalde en in 2019 het Limburgs Kampioenschap), Fanfare St. Joseph Pey, Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade (vicewereldkampioen 2e divisie WMC 2017) en Musica Rura (fusie-orkest Posterholt/Odiliënberg). Verder is hij als docent slagwerk en directie werkzaam bij Stichting SMK (muziekschool Kerkrade-Landgraaf-Brunssum). Tevens componeert en arrangeert Guido Swelsen regelmatig voor blaasorkest.

Eerdere dirigenten

De allereerste dirigent was L. Janssen, van wie vrijwel niets bekend is. Hij leidde de fanfare van de oprichting tot 1900. Van de tweede dirigent weten we evenmin veel; zijn naam luidde naar alle waarschijnlijkheid Halert. Hij was een Belg en leidde onze fanfare van 1900 tot in 1904. Hij werd opgevolgd door J. Werkman. Onder zijn leiding kon de Maasgalm bij het concours te Roermond in 1913 uit de 3de afdeling promoveren.

Benoît Franssen

In 1917 werd Werkman opgevolgd door Benoît Franssen, die aan De Maasgalm verbonden bleef tot in de loop van 1931. Zijn successen waren nog groter: in 1919 in Amsterdam behaalde de fanfare een 1ste prijs in de 1ste afdeling en dus promotie naar de ere afdeling. Ook bewerkstelligde hij dat de jonge Mathieu Janssen, tuba speler in de Maasgalm, naar het muzieklyceum ging. Daarmee legde hij de basis voor de toekomstige successen van onze fanfare. 

Mathieu Janssen

Zo kwam in 1931, nog tijdens zijn studietijd, Mathieu Janssen “op de bok”. Tot 1968 bleef hij dirigent bij De Maasgalm, dirigeerde gedreven, met zeer strenge hand en vierde daar vele successen. Hij bracht de fanfare door de 1ste prijs met lof der jury in het concours te Echt in 1937 van de ere naar de superieure afdeling met 435 van de maximaal 510 punten. Onder zijn leiding wist De Maasgalm 4 “wimpels”, landstitels, in de wacht te slepen. Toen Mathieu Janssen in 1968 het dirigentenstokje had neergelegd, benoemde het bestuur Jo Conjaerts tot zijn opvolger. 

Jo Conjaerts

Jo Conjaerts was pas 27 jaar en introduceerde vernieuwend repertoire en een andere, eigentijdsere aanpak. Na 37 jaar te hebben gediend onder dezelfde dirigent, kostte dit voor een aantal leden binnen de vereniging het nodige aanpassingsvermogen en gaf aanleiding tot menige strubbeling en in een aantal gevallen ook (deels tijdelijk) vertrek van deze leden. Niet makkelijk voor zo’n jonge dirigent, die desondanks trouw bleef aan onze vereniging en zijn aandeel leverde om de fanfare op de rails te krijgen/houden. Met een vereniging die ervoor ging om op eigen kracht te presteren heeft hij in zijn 25-jarig dirigentschap de nodige mooie concerten en concoursresultaten in de superieure afdeling neergezet; in 1987 was de landstitel op een haar na onder handbereik in Etten-Leur met een lofwaardige uitvoering.
In 1993 werd op voorstel van Jo Conjaerts, Guido Swelsen , onze huidige dirigent aangesteld.