Organisatie

De Maasgalm is een muziekvereniging, die bestaat uit de onderdelen fanfare, drumband en jeugdfanfare. De doelstelling van de vereniging is nader beschreven onder doelstelling.

In het bestuur van de vereniging hebben zitting: voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. Het bestuur draagt zorg voor het integraal besturen van de vereniging en brengt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit over het afgelopen jaar en presenteert vervolgens de, in samenwerking met commissies, werkgroepen en andere ondersteunende leden gemaakte, plannen voor het lopende jaar. Elk bestuurslid is daarbinnen met een aantal specifieke aandachtsgebieden belast.

Bij de uitvoering van de vele taken wordt het bestuur voor een aantal onderdelen ondersteund door commissies, werkgroepen en een aantal individuele leden.