Opleiding

Voor het voortbestaan van een muziekvereniging is het noodzakelijk dat er voldoende instroom is van (jeugdige) muzikanten. Middels werving en het verzorgen van een kwalitatief goede muziekopleiding wordt voortdurend gebouwd aan de toekomst. Naast het directe belang voor de eigen vereniging hoopt de fanfare maatschappelijk gezien hiermee haar steentje bij te dragen aan een vorm van kunstzinnige vrijetijdsbesteding van jongeren in groepsverband.

Werving en Aanmelding
Werving vindt jaarlijks plaats in nauwe samenwerking met de Elsloose basisscholen, en richt zich in principe op de leeftijdscategorie van 7 tot 9 jaar. Elk schooljaar start er een nieuwe opleidingsronde en kunnen aspirant leerlingen zich aanmelden via ons inschrijvingsformulier. (klik hier om formulier in te vullen).
Uiteraard zijn leerlingen uit andere leeftijdscategorie├źn en volwassenen ook van harte welkom; in dat geval kunnen ge├»nteresseerden hier klikken om het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier in te vullen.

Opleiding
De opleiding is erop gericht om middels algemene en specifieke muzikale vorming muzikanten in staat te stellen afwisselende en veelzijdige muziek op niveau te maken. Muziek maken is niet iets dat je van de ene op de andere dag leert; daarom wordt binnen onze opleiding in een heel traject van elkaar opvolgende schakels voorzien.

Met blokfluitspel, zang en klapoefeningen worden de eerste muzikale beginselen bijgebracht. Er wordt op speelse wijze aandacht besteed aan notenleer, ritme, gehoortraining en samenspel. De muzieklessen worden wekelijks gegeven in kleine groepjes. Binnen een jaar wordt hiermee de basis gelegd voor de vervolgopleiding. Tijdens dit eerste jaar wordt onder begeleiding ook de instrumentkeuze gemaakt.
Individuele lessen op het (slagwerk) instrument van keuze bij gekwalificeerde docenten volgens vastgesteld opleidingsplan. Deze vervolgopleiding strekt zich uit over meerdere jaren (circa 4 tot 7) en loopt deels parallel aan stap 3, 4 en 5.
Dat is waar het natuurlijk om draait. Daarom wordt binnen gelegenheidsensembles, maar vooral binnen de jeugdfanfare de gelegenheid geboden dit zo vroeg als mogelijk te gaan oefenen. In het opleidingstraject vormt de jeugdfanfare een belangrijke schakel, muzikaal maar ook vanwege de sociale binding.
Zodra er voldoende muzikale basis gelegd is om de muziek die door drumband en fanfare op straat ten gehore gebracht wordt te kunnen uitvoeren, kunnen aspiranten hieraan gaan deelnemen. Voor de meeste leerlingen een markant moment, omdat ze door het aantrekken van het uniform ook zichtbaar lid van De Maasgalm worden.
Na een aantal jaren opleiding is het niveau bereikt om volledig te gaan meedraaien als muzikant binnen drumband of fanfare of binnen beide. De individuele les loopt dan vaak nog door en waar zeker nooit een einde aan komt is het werk dat de muzikant thuis moet verrichten. Oefening baart kunst is in deze een waar spreekwoord, met als beloning het plezier van het samenspel tijdens repetities en optredens.


Een vast onderdeel van onze opleiding is ook het jaarlijkse interne solistenconcours. Binnen de eigen vertrouwde omgeving kunnen startende en gevorderde muzikanten podiumervaring opdoen en hun kunnen in een ongedwongen sfeer tonen. Klik hier voor een verslag van het laatste interne solistenconcours.

De fanfare investeert meerledig in de opleiding: door het instrumentarium ter beschikking te stellen, te voorzien in bekwame docenten, de mogelijkheid tot samenspel te bieden en daarnaast een deel van de kosten te dragen. Van (de ouders van) leerlingen wordt ook een vaste eigen bijdrage gevraagd. Ook de organisatie van het geheel komt voor rekening van de fanfare, zijnde vrijwilligerswerk door bestuur en leden van de vereniging.