Opleiding

Voor het voortbestaan van een muziekvereniging is het noodzakelijk dat er voldoende instroom is van (jeugdige) muzikanten. Middels werving en het verzorgen van een kwalitatief goede muziekopleiding wordt voortdurend gebouwd aan de toekomst. Naast het directe belang voor de eigen vereniging hoopt de fanfare maatschappelijk gezien hiermee haar steentje bij te dragen aan een vorm van kunstzinnige vrijetijdsbesteding van jongeren in groepsverband.

Meer informatie kan gevonden worden in het opleidingsplan.