Fanfare

Ontstaan

Fanfare de Maasgalm is opgericht op 1 november 1898 in Elsloo. De vereniging bestaat uit een fanfare, een drumband en een jeugdorkest. De Maasgalm is een vereniging die diep geworteld is in de Elsloose gemeenschap. Zo’n 55 actieve leden vinden wekelijks hun ontspanning tijdens en na de repetitie. Met regelmaat verzorgt de vereniging optredens van uiteenlopende aard in en buiten Elsloo.

Onze provincie is van oudsher een regio met een bloeiende muziekcultuur. Toen de economie na 1880 aantrok, de arbeiders enige tijd voor hobby’s kregen en het verenigingswezen op allerlei terrein sterk toenam, kwamen er dan ook steeds meer muziekgezelschappen. Vaak koos men voor een fanfare, omdat de bezetting en het ledenaantal wat kleiner kon blijven dan bij een harmonie en dat paste meestal beter bij een klein dorp. Rond circa 1850 is er reeds een vermelding van deelname van een fanfare uit Elsloo aan een muziekfestival, maar deze vereniging lijkt ter ziele te zijn gegaan. Een doorgaande lijn is echter niet gevonden; het meest waarschijnlijk is dat de fanfare is voortgekomen uit het zangkoor De Maasgalm. In verscheidene naburige dorpen heeft een dergelijke omzetting van koor in instrumenteel muziekgezelschap ook plaats gehad. Het initiatief in Elsloo kwam van de toenmalige burgemeester J.L. van Mulken en de heren H. van Hees en C. Smeets, die vanaf het eerste begin tot 1902 het voorzitterschap en het secretariaat op zich namen. (Het is niet bekend of zij deze functies eerder in het koor vervulden.)

De Oprichting

Als oprichtingsdatum staat in de notariële akte 1 november 1898 vermeld; na een jaar telde het gezelschap 39 muzikanten. Voor de oprichting van de fanfare werd hulp ingeroepen van “het kasteel” , waar de familie Jurgens woonde. Frans Jurgens, de tweede zoon van het gezin, aanvaardde het beschermheerschap. Deze functie bleef lange tijd in de familie, want Frans‘ jongste zuster, mevrouw Leodina Anna Dutilh Jurgens, is later beschermvrouwe geweest. De familie gaf allereerst een flinke bijdrage, zodat de eerste instrumenten konden worden aangeschaft en aan leden die zelf een instrument kochten, werd een bijdrage gegeven. Tot in de jaren 50 kon de fanfare gebruik maken van één van de bijgebouwen van het kasteel. ‘s Zomers kon men repeteren in het kasteelpark, dat toen niet voor publiek toegankelijk was. De fanfare was dus een feit: een vereniging met een flink aantal leden, instrumenten, repetitielokaal en een dirigent.

Concoursresultaten

Ingedeeld in de superieure afdeling sinds 1937
1955 1ste prijs met lof 330 punten Born
Landskampioen 339 punten Leiden
1956 1ste prijs met lof 328 punten Berg aan de Maas
Landskampioen 324 punten Amsterdam
1957 1ste prijs met lof Bree
1ste prijs met lof 357 punten Geleen
Landskampioen 339 punten Valkenburg
1958 1ste prijs 310 punten W.M.C. Kerkrade
1ste prijs met lof 343,5 punten Stramproy
1964 1ste prijs met lof 330,5 punten Meers
Landskampioen 334 punten Breda
1970 1ste prijs met lof 325,5 punten Limmel
1976 1ste prijs 307,5 punten Melick
1981 1ste prijs 311 punten Roggel
1986 1ste prijs 316,5 punten Horn
1976 1ste prijs 307,5 punten Melick
1976 1ste prijs 307,5 punten Melick
1987 1ste prijs met lof 324 punten Etten-Leur
1991 1ste prijs 315,5 punten Maasbracht
1997 1ste prijs met lof 328 punten Venlo
2002 1ste prijs 84 punten Roermond
1ste prijs 88,67 punten Kudelstaart
2007 1ste prijs met lof 91,25 punten Venlo
2008 Landskampioen 92,17 punten Arnhem
2013 1ste prijs 88 punten W.M.C. Kerkrade

Klik hier voor info over het N.K. in Arnhem.