Drumband

Ontstaan

Vanuit de jeugdbeweging (waarschijnlijk niet de scouting) ontstond in de zestiger jaren de drumband “St. Maarten”. Zowel bestuurlijk als uitvoerend was er al enige tijd een samenwerking van deze band met de fanfare maar, om welke redenen dan ook, brokkelden de animo bij de band en daardoor ook de mogelijkheden van samenwerking af.

In maart 1967 werd in een gecombineerde bestuursvergadering besloten, dat De Maasgalm de drumband helemaal zou overnemen. De twee nog actieve dames bestuursleden namen zitting in het Maasgalmbestuur tot medio 1969. De toenmalige instructeur, de heer F. Pisters uit Beek, behield die functie.

Het aantal spelers fluctueerde sterk en men moest ook af en toe een nieuwe repetitieruimte zoeken. Tussen 1976 en 1982 schijnt de drumband niet meer werkelijk te hebben bestaan, maar in laatstgenoemd jaar werd zij als het ware weer opgericht. Guus Thijssen werd de nieuwe instructeur. Korte tijd later werd J. Hardy als eerste tambour-maître aangesteld. Op 21 april 1985 trad de drumband tijdens een festival te Berg aan de Maas voor het voetlicht onder leiding van Jan de Kleijn, die wat later nog tot het bestuur toetrad.

Groei en ontwikkeling

Toen begin jaren ’90 van de vorige eeuw de muziek voor drumbands en slagwerkensembles zich snel begon te ontwikkelen, bleef de drumband niet achter. Reeds in de periode onder leiding van Frank Zaunbrecher en later Roy van Wersch werd het arsenaal aan instrumentarium dat gebruikt werd steeds uitgebreider; een ontwikkeling die tot op de dag van vandaag voortduurt. Naast het traditionele slagwerk dat de drumband bij haar straatoptredens gebruikt beschikt men inmiddels over onder meer pauken, divers melodisch slagwerk, een drumstel en een grote diversiteit aan bij-instrumenten.

Na het vertrek van Roy van Wersch begon het ledenaantal sterk af te nemen, en na een korte periode met Chris Luijten als instructeur waren er nog slechts vier leden over. Nadat Chris Luijten vertrok, leidde toenmalig tambour-maître Ivo van der Bijl een tijdje de repetities.

In 1994 kwam de muzikale leiding in handen van Jo Hanssen uit Sittard, en sindsdien nam het niveau en het ledental gestaag toe. Onder Jo’s vakkundige en bevlogen leiding deed de drumband mee aan een tweetal concoursen van de LBT; de eerste keer werd een ruime eerste prijs gehaald, de tweede keer zelfs een eerste prijs met promotie, waarna deelname aan de Limburgse Kampioenschappen volgde. Hier eindigde de drumband, met haar zeer jeugdige bezetting, uiteindelijk als tweede in haar afdeling. Tevens vond in 2003 een groot slagwerkspektakel plaats in de Schouwburg in Sittard.

In deze periode functioneerde Timothy Geilen enige jaren als tambour-maître. Bij het St. Caeciliafeest in 2010 droeg hij de tambour-maîtrestok over aan de huidige tambour-maître, Ron Schumans.

Jo heeft maar liefst 15 jaar lang de dirigeerstok gezwaaid. Na een paar kortere aanstellingen, kwam de drumband enkele maanden voor het nieuwjaarsconcert van 2011 zonder instructeur te zitten, waarop Timothy Geilen aanbood om als interim-instructeur op te treden. Ondanks de korte voorbereiding werd het optreden een groot succes, en na een proefperiode kreeg Timothy een vaste aanstelling.

Sindsdien groeit het aantal leden en het niveau van de drumband weer, en bestaat de groep uit inmiddels 13 veelal jonge muzikanten. Een ensemble dat een uitdaging niet uit de weg gaat; zo werd op 01 december 2012 onder de naam “Drumming Factory” een spetterende show weggegeven met alle facetten van moderne percussie, evenals toneel en zang. Ook wordt regelmatig de samenwerking opgezocht met andere muziekgezelschappen.

Instructeur

Timothy Geilen is geboren op 01 mei 1984. Als negenjarig mannetje meldde hij zich aan bij Fanfare de Maasgalm waar hij zijn carrière als slagwerker begon en tot op heden als muzikant actief is. Hij volgde zijn slagwerkopleiding bij achtereenvolgens Roy van Wersch en Guido Swelsen. Van 2007 tot 2009 volgde hij de vooropleiding tot drumbandinstructeur bij Henrico Stevens.

Sinds 2007 is hij instructeur van de drumband van Schutterij St. Joseph uit Stein en daarnaast is hij van 2009 tot 2011 instructeur geweest van de drumband van Fanfare Société St. Martin uit Stein. Bij zowel Rothem’s Harmonie als Schutterij St. Laurentius Spaubeek heeft hij van 2008 tot 2010 de slagwerkopleiding verzorgd.

In 2011 is Timothy drumbandinstructeur geworden in Elsloo. Zijn gedrevenheid, passie en grote enthousiasme maken hem een kritische maar leuke instructeur. Hij slaagt erin om uit alle leden, jong en oud, het beste naar voren te halen en elk concert tot een succes te maken.