Doelstelling

De doelstelling van de fanfare is natuurlijk in eerste instantie terug te vinden in de statuten en luidt in plechtige taal: “De vereniging heeft ten doel het organiseren van muzikale en culturele manifestaties, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”. Een fraaie zin, welke uiteraard concrete vertaling behoeft, telkens naar de eisen van de tijd.

Vertaald naar de huidige situatie krijgt dit de volgende invulling.
Het gezamenlijk beoefenen van muziek in goede harmonie. Enerzijds om als fanfare-orkest de Elsloose gemeenschap muzikaal te ondersteunen bij kerkelijke en wereldlijke activiteiten. Anderzijds streeft de fanfare na om voor een breed publiek allerlei muziekgenres in en buiten Elsloo ten gehore te brengen. Kijkend naar niveau is ruim handhaven in de eerste divisie de richtinggever. Op deze manier tracht de fanfare haar steentje bij te dragen aan een vorm van kunstzinnige vrijetijdsbesteding en cultuur.

Voorbeelden van concrete activiteiten (niet uitputtend):
- Muzikaal begeleiden van carnavalsactiviteiten
     (o.a. carnavalszitting, prinseninstallatie en optocht)
- Opluisteren van communie, processie, palmpasen en allerzielenviering
- Inhalen St. Nicolaas
- Opluisteren Kerstavond
- Verzorgen van velerlei concerten voor een breed publiek van muziekliefhebbers (van
     jong tot oud, van klassiek, populair tot modern), eventueel in samenwerking met
     andere orkesten, koren, solisten en dansers, zoals:
- traditionele fanfareconcerten
- carnavalsconcerten
- promsconcerten
- uitvoeringen in Bigband-stijl
- Nieuwjaarsconcerten
- Kerstconcerten
- Galaconcerten
- jeugdconcerten
- Concoursen
- Serenades

Onder “media” is beeld- en audiomateriaal opgenomen.

Keuze van activiteiten en alle bestuurs- en organisatorische taken zijn uiteraard afgeleid van en ondersteunend aan het realiseren van deze doelstelling. Dit geldt voor alle onderdelen van de fanfare.